Start Produkter | Solutions | Om oss Importerare Downloads | Nyheter | Support | contact | USA |

Worldwide support!

>>>>
>>>

 

Vad är CleanUp.exe för något?
När du arbetar på datorn och installerar ett nytt program avbryts plötsligt installationen. Du står där med ett halvt installerat program. Du försöker installera programmet igen, men det går inte. Eller också har du problem med att ta bort ett gammalt program eftersom installationsfilerna är skadade.

Ta det lugnt. Windows Installer CleanUp kan hjälpa dig. Med det här verktyget kan du ta bort installationsinformation för program som installerades med Windows Installer. Tänk på att Windows Installer CleanUp inte tar bort själva programmet från datorn. Men det tar bort installationsfilerna så att du kan starta installationen, uppgradera eller avinstallera.

Vi har uppdaterat Windows Installer CleanUp. Den här versionen av Windows Installer Clean Up fungerar utan problem i alla 32- och 64-bitars versioner av Microsoft Windows. Om du har en tidigare version installerad på datorn rekommenderar vi att du hämtar och installerar den senaste versionen.

Du måste vara inloggad på Windows med ett administratörskonto för att kunna köra Windows Installer CleanUp. Mer information om hur du installerar och kör Windows Installer CleanUp hittar du i avsnittet "Mer information".

Rensa bort er gamla Spinfire installation.
Ladda ner zip-file:   Cleanup.zip   

Senaste Microsoft granskning: den 20 oktober 2009 - Revision: 7.2
Kör extrahera (un-zip) på mapp eller fil. Därefter starta och avinstallera.

OBS! Det är en Microsoft produkt = den tar bort program helt och hållet.
Den löser ofta problem när man vill ha bort program helt och hållet.

Ladda ner detta lilla program för att försöka rätta till installations- problem t ex när ni avinstallerat och vill installera nyare version men får problem. See till att ni avinstallerat via kontrollpanelen i windows innan ni kör detta program. Kör därefter windows update innan nyinstallation av Spinfire Pro.

Läs mer här:  (http://support.microsoft.com/kb/290301/sv) 
Leta gärna via Google efter senaste program för bästa resultat.
T ex cleanup.exe alt. Microsoft Windows Cleanup.

 

 

Clean up your old Spinfire installations and more! 
Download zip-file:   Cleanup.zip 

This software erases or deletes all files. See info below.

English: This software can be needed if problems with un installation of old Spinfire and then trying to make a new installation of Spinfire Professional software. Please make un installation in the control panel first and after this use cleanup.exe. Before new installation of Spinfire check windows update to get latest updates from Microsoft.

Read more here (example page) or make a Google search for latest 
Microsoft Windows Cleanup or cleanup.exe.
http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/vistainstall/thread/53bc85c4-0443-4512-bad5-8ecd754c4da7

 

 

 

*) Program supporten har i vissa lägen varit helt beroende av att CleanUp programmet för att snabbare lösa installations problem på kund PC.
Programmet är definitivt dvs ingen ånger knapp finns men fungera bra.
Vi har ej märkt de problem som varnas för t ex raderar andra program mm.
Vi har lyckats taga bort en Office2003 som var besvärligt (fel säger Microsoft?)

**) läs txt-fil författad av Microsoft ang. CleanUp.exe.

***) Windows Installer Clean Up kan inte användas för att

  • ta bort Windows Installer
  • ta bort filer i något program som installeras med Windows Installer, till exempel Microsoft Office 2003.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordic distribution, sales & support

Product owner - Development


SPINFIRE NORDIC group
Tel: +46(0)31-290079 
Email sales: 
e-sales
in English or Swedish ("Scandinavian").
Email support: 
e-support      
See on-line direct support  here!  Both in English and Swedish! 


**) INFO från Microsoft (helt rå text från deras kommentar txt-fil)

CleanUp.exe filen ovan för nedladdning ska enligt Microsoft vara från 

VIKTIG INFORMATION OM WINDOWS INSTALLER CLEAN UP version 3
SEPTEMBER 2006

VAD ÄR WINDOWS INSTALLER CLEAN UP?
Windows Installer Clean Up är ett verktyg som kan användas för att ta bort 

information om konfigurationshantering av Windows Installer om det uppstår ett problem. 

*** OBS! Windows Installer Clean Up ska inte användas för att ta bort 

systeminstallationsinformation för Microsoft Office 2007. ***

 Konfigurationshanteringsinformationen för Windows Installer kan 

skadas om något av följande inträffar:

 Datorns register skadas.

 En registerinställning som används av Windows Installer
   ändras oavsiktligt, och ändringen medför ett problem.

 Installationen av ett program där Windows Installer används (till 
   exempel Microsoft Office 2003) avbryts.

 Flera instanser av ett installationsprogram körs samtidigt, eller 
   en instans av ett installationsprogram "blockeras".


VAD HAR HÄNT MED MSICU.EXE?
I den ursprungliga utgåvan fanns det två versioner av Windows Installer Clean Up: 

Msicu.exe (för Microsoft Windows 95, Windows 98 och Windows ME) och Msicuu.exe 

(för Windows NT, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003). 

Msicu.exe togs bort eftersom Msicuu.exe nu fungerar med alla 32-bitarsversioner 

av Microsoft Windows.


VAD ÄR MSIZAP.EXE?
I Windows Installer Clean Up används programfilen Msizap.exe för rensningsåtgärder 

i konfigurationshanteringsinformationen för Windows Installer. Microsoft rekommenderar 

inte att du kör Msizap.exe manuellt, eftersom det har ett kommandoradsgränssnitt. 

Msizap.exe är inte lika enkelt att använda och ger inte samma skydd som Windows 

Installer Clean Up.


VARFÖR FINNS INTE MSIZAP.EXE I DE EXTRAHERADE FILERNA?
Det finns två versioner av MSIZAP.EXE: MsiZapA.exe (för Windows 95, Windows 98 och Windows ME) 

och MsiZapU.exe (för Windows NT, Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003). 

Lämplig körbar fil måste ges namnet MsiZap.exe för att Windows Installer Clean Up ska fungera 

utan problem. Vid installationsprocessen byts namnet, och rätt version installeras automatiskt.


HUR INSTALLERAR JAG WINDOWS INSTALLER CLEAN UP?
När du hämtar verktyget väljer du Installera eller Spara. (Om du väljer Spara kör du den hämtade 

körbara filen från mappen där du sparade den.) Filerna för Windows Installer Clean Up installeras 

som standard i en mapp under mappen Program. Mappen heter "Windows Installer Clean Up".
Alla filer som används i verktyget (Msicuu.exe, Msizap.exe och den här Viktigt-filen) kopieras 

till den här mappen, och en genväg skapas på Program-menyn under Start-menyn.

Filerna kan även extraheras manuellt från den hämtade filen. När du har gjort detta måste du 

emellertid byta namn på rätt MsiZap*.exe-fil till "MsiZap.exe." (OBS! Om du använder verktyget 

i Windows 95/98/98,andra utgåvan/ME byter du namn på MsiZapA.exe. 

Annars byter du namn på MsiZapU.exe.)


HUR KÖR JAG WINDOWS INSTALLER CLEAN UP?
Kör Windows Installer Clean Up med någon av följande metoder:
 Klicka på "Start", "Alla program" (eller "Program" i vissa operativsystem) 

och sedan på genvägen för
   Windows Installer Clean Up.
 Hitta och kör Msicuu.exe.

En dialogruta visas med ett meddelande, en lista med installerade produkter och fyra knappar.

Följande meddelande visas:

   Om du fortsätter görs permanenta ändringar i systemet. Du kanske
   behöver installera om några eller alla program som installerades med hjälp av
   Windows Installer. Om du inte vill
   fortsätta klickar du på Avsluta. Om du klickar på Ta bort görs de 
   permanenta ändringarna.

Listan innehåller alla installerade program som har registrerats med Windows Installer. 

Eftersom Windows Installer även används vid installationen av Windows Installer Clean Up 

ska Windows Installer Clean Up finnas med i listan. Markera programmen du vill ta bort. 

(Om du vill markera flera objekt i listan håller du ned SKIFT- eller 

CTRL-tangenten medan du markerar objekten.)

Det finns fyra knappar i dialogrutan:

   [Select All] - Alla programmen i listan markeras.

   [Clear All] - Alla markeringar tas bort.

   [Remove] - Windows Installer-installationsinformationen för
      markerade program tas bort.

   [Exit] - Windows Installer Clean Up avslutas.

Om du klickar på "Remove" visas följande uppmaning (här översatt):

   Varning! Alla markerade objekt tas bort från Windows Installer
   -databasen. Du måste installera om varje markerat objekt för sig
   för att de ska fungera. Klicka på OK om du vill ta bort produkten
   eller klicka på Avbryt om du vill avsluta.

Om du klickar på "OK" tas all Windows Installer-information som hör till de valda programmen 

bort. Här ingår posterna för programmen i Lägg till/ta bort program på Kontrollpanelen. 

Om du tar bort installationsinformationen för ett installerat program kan programmet inte 

lägga till eller ta bort komponenter eller reparera sig själv. Obs! Om du tar bort 

installationsinformationen tas inte filer eller genvägar för själva programmen bort. 

Du bör installera om programmen innan de används.


VAD GÖR JAG OM ETT FELMEDDELANDE VISAS?
Följande tabell innehåller felmeddelanden för Windows Installer Clean Up och orsaken till dem.
Felmeddelande:                            
This utility requires that Msizap.exe version 2 or greater reside in the same folder.                                  
Orsak:Msizap.exe version 2 eller en senare version av Msizap.exe hittas inte i samma mapp som Msicuu.exe.
   ---------------------------------------------------------------------------
   Felmeddelande:                            
      You must have Administrator rights to run this utility.              
   Orsak:
      För att köra Msicuu.exe måste du vara inloggad med administratörsbehörighet.
   ---------------------------------------------------------------------------
   Felmeddelande:                            
      This utility requires that the Windows Installer be installed and properly registered.
   Orsak:
      I Msicuu.exe används Windows Installer-objektmodellen för att identifiera installerade produkter. 
      Rätta till problemet genom att registrera om Msi.dll.


HUR TAR JAG BORT WINDOWS INSTALLER CLEAN UP?
När Windows Installer Clean Up installeras skapas en post för verktyget i Lägg till/ta bort 

program på Kontrollpanelen. Om du vill ta bort Windows Installer Clean Up klickar du på 

programmet i listan med installerade program och sedan på "Ta bort".

 

 

 

     Copyright © 2011 Pro Nordic. All rights reserved.

Actify Spinfire Support Center, Actify Spinfire Nordic, Actify Sverige, Spinfire Sverige, Actify Denmark, Actify Danmark, Actify Finland, Actify Norge, Spinfire Norge, Spinfire Finland, Spinfire Danmark,Spinfire actify 3dviewer kan öppna alla cad-program  modeller sk design model in  för konstruktion produktutveckling tillverkning pdm dlm windows miljö  mät beräkna längd yta volym tyngdpunkt massa vinklar mät vinklar radier diametrar tangent mätning ritningar göra nya anteckningar skisser . Er sätter cad program och möjliggör en snabbare enklare programmiljö för fler . När någon konverterat
 filen så kan de andra titta med gratis viewer Spinfire READER . det finns även server konverterare.
3 d 2 d catia v4 catia v5 catiav5 cativ4 cad cam cae filer öppna cad. Spinfire är mycket mer cad orienterat än, Adobe Acrobat 3D och ger stöd för alla cad system och man slipper adobe´s krångliga arbetssätt och framför allt blir de flesta så besvikna på adobe acrobat 3D. De förväntningar man har slår Spinfire med råge  dessutom är priset mycket attraktaktivt + nordisk och svensk specialist support ingår i priset. Det finns en pdf plug-in som ger 3D pdf bilder. Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3d
view cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actifysdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM dokumenthantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management
Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3dview cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actifysdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM dokumenthantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management  
Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3dview cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actify sdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM document-hantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management