| Start Produkter | Solutions | Om oss Importerare Downloads | Nyheter | Support |   | Nya EU |

 

Spinfire EU - Nordic - Scandinavia 
Pricelists in DKK-EUR-NOK-SEK-US$
Spinfire specialists 

maintenance@spinfire.se 
Förnyelse - upgrade old license
Nytt avtal =  maintenance period. 
Sänd seat ID + namn till e-förnyelse

Spinfire Support                          svenska - english                        Updated 2014-06-03


Support aktuellt:
Nedan text och förklaringar gäller för de flertalet senaste versioner. För flytande gäller samma princip även om ni läser en version 9 manual men installerar 10.

Problem efter update? Officiell release ute = allt OK.
(Beta utbytt till ny officiell som fungerar för alla)
Hämta och kör installationen igen => installationen känner av att ni har äldre version = kör på.
Ovanligt problem med en äldre AutoCad fil => FIX: parallell installera 8.4, samtidigt på PC + samma licensnr.

Problem med aktivering: Om ni har avtal => kolla seat ID i LICENSED + tryck Online Activation.
Pga windows update kan brandvägg/behörighet ändras. Kontakta oss: hjälp + ev. aktivera avtal?
Spinfire avtal är rimliga och vi kan hjälpa er direkt ring +46-31-290079 eller skicka till e-renewal.

Problem med 10 => kör ominstallation + kontrollera vissa saker (de vanligaste åtgärderna)
Läs nedan om allmänna problem vid installation. 
1. Administratörs rättigheter behövs
2. Windows XP m fl användare ladda microsoft.NET framework4 => microsoft.com/netframe4
3. IT-administratörs info och problemlösning: info-install-10 
4. Hämta full-install-fil så blir installationen fri från internet påverkan.
Läs nedan snabb-frågor för kvick analys.

1) Meddelande att licensen ogiltig => övergår till READER läge ?
Fixa => Starta Spinfire. Gå till mappen OPTIONS (längst till vänster)
därefter => blå kolumn/list med ACTIVATION. 
Radera okänt Seat ID och fyll i ert eget seat ID.
Gör ONLINE ACTIVATION => Congratulations => ny sida registration ? 
Frivilligt att Registrera i annat fall gå direkt till flik HOME = klart!.
(ibland måste man göra om det pga internet problem eller nedan lista)
Testa att öppna en original cad-fil (ej Spinfire .3d fil) så vet ni om aktivering 
slagit igenom eller om ni behöver försöka igen.

2) Brandvägg?
Svar: Pga tillägg måste man öppna upp för nytt program. Brandvägg brukar lista upp båda.
-  8.4.1 heter Spinfire Desktop
-  9.0 heter Spinfire Desktop 9.0
- 10 heter Spinfire Desktop 10 eller använder ovan namn vid update.
(hittas i mapp: program\actify\spinfire\10.0\kernel\spinfire.exe)
Sätt de ni hittar på undantagslista så de kan fungera och aktivera sig.

3) Permission problems? Om ni har behörighets problem ?  
Nya 9.0 fr o m 14 september ska ha korrigeringar för detta dvs hämta senaste upgrade fil.
För att manuellt ändra läs .......change windows permissions.

4) License file info? => Flytande licenser, FLOATING licenses 
Svar: den finns på olika ställen enligt nedan.
Automatic Activation 
• Obtain the License file, license.al, from your Actify contact 
• Copy this file to the following location of each client; 
Windows XP
o SpinFire 8.4: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire Professional” 
o SpinFire 9.0: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire90”
o SpinFire 10.0/10.1: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire100”
o SpinFire 10.2: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire102” 
• Start the SpinFire Application 
• SpinFire will now obtain a license from the server, and automatically Activate 
when opened for the first time 
VISTA\Windows 7
Automatic Activation 
• Obtain the License file, license.al, from Actify 
• Copy this file to the following location of each client; 
o SpinFire 8.4: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire Professional” 
o SpinFire 9.0: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire90”
o SpinFire 10.0/10.1: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire100”
o SpinFire 10.2: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire102” 
continue same way with newer releases
• Start the SpinFire Application 
• SpinFire will now obtain a license from the server, and automatically Activate 
when opened for the first time 

Check => license file location for version 10:
1) SpinFire 10.0/10.1

a) XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire100
b) Win 7/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire100
2) SpinFire 10.2

XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire102
Win 7/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire102
3) SpinFire 10.3
a) XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire102
b) Win 7/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire103
continue same way with newer releases.LICENS problem?
Vissa kan få problem vid uppdatering pga nytt licenssystem.
Det åtgärdas enkelt - gratis för de med aktivt avtal - läs text nedan.

Med aktivt maintenance avtal - följ info
Seat ID UPDATE = nyckelkoden ny-aktiveras för att fungera fr o m V 8.4 => uppåt. 
Seat-ID-UPDATE = det sker via denna länk - allt sker direkt. 
Fyll i * markerade och ni får ett email som bekräftelse.
Om ok får ni positivt respons t ex congratulations = klart.


Utan aktivt maintenance avtal?
Om licensen är "gammal" => kampanj-priser för att få igång er igen.
Email - super price renewal update

 

SUPPORT - FRÅGOR övrigt

Direct link: Important issues (extended db)
FAQ
below 

1) Question: Wrong Volume Calculation with IGES
I get the wrong volume calculation after importing an IGES files. 
It is about double of what it should be. 
This happens when I select the root structure and calculate that volume.

Solution: SFP currently treats layers as a part, which is unfortunate as it gets 
figured in the volume/surface computations.  IGES is one of the few Importers where this 
problems occurs. To get around this problem, you have two options:
1)  Do not import layers.  This is an option that you can disable in the importer options.
2)  Go in the Assembly Tree and select Model only.  Then perform your volume/surface 
computation.  It should be correct.

2) Inventor Importer - file not imported right? (same for Pro/E files)
Solution:
Known issue: If parts of an assembly are not in the same folder as the main
assembly file (or one of its subfolders), then there may be problems
reading all the parts. Good idea: Save on local disc before opening.

3) Floating license: New License file mechanism in Spinfire version 8.x 
Solution:
This document is intended to provide an overview of the license mechanism rather than to 
answer to specific questions. It applies to Spinfire Pro 8.0 Build 1021 and up

Terminology
Floating License File
: the license file used by FleXLM the name of this file is "sfpflv2.dat".
Actify License File
: the license file used by SpinFire Pro for Activation
The name of the file is "license.al"

Key changes:

 1. The Actify License File also contains the Floating License File.
 2. Both the Actify License File and the Floating license file will reside in the 
  folder:<installation drive>\Documents and Settings\All Users\Application 
  Data\Actify\SpinFire Professional\

User Activation from the client side

SpinFire will take care of putting the license files in the above directory, during the Activation procedure:
Internet Activation
 1. Enter the Seat ID in the Option->Activation page of SpinFire
 2. click on "Activate Online" and SpinFire will contact License Manager to gather all the 
  necessary information in order to put the 2 license files in the correct directory.
 3. No other manual operation is needed from the user.

Manual Activation

 1. The user will receive the Actify License File from Actify (or from the reseller), via email.
 2. He/she will save that file in any arbitrary location (e.g.: the desktop).
 3. In the Option->Activation page, the user will click on "read license file", then point to the 
  saved Actify license file, click on "open" and SpinFire will take care of doing all the 
  necessary checks, and copy BOTH the license files in the correct directory.

Remote installation: this is it's totally up to the system administrator

Silent Installation. All Actify products can be installed silently - this is especially useful for 
large installations. See the instructions here

Remote activation: There is no "remote activation" properly speaking. 
By remote activation we mean that someone (e.g. the system administrator) 
will do all the work, and the user won't be asked to activate the software.
In this case, the System admin:

 1. Will receive the Actify License File
 2. He will need to copy that file in the \Documents and Settings\All Users\Application 
  Data\Actify\SpinFire Professional\ directory of the user
 3. That's it - when SpinFire starts, it will find that license.al file and it will get all the 
  necessary information, including the Floating License File, which will 
  appear in the same directory.
Question: In the past I used to have the sfpflv2.dat that I copied in the Actify\Kernel directory. 
What happened to that file?
Answer: That file is automatically included in the license.al file. The software automatically 
extract the sfpflv2.dat and copy it in  the \Documents and Settings\All Users\Application 
Data\Actify\SpinFire Professional\ This will avoid problems with users who don’t have enough 
permissions to write files in the \program files\ directory.
 

 

 


 • Notera! Ni som är aktiva med Microsoft uppdateringar bör uppgradera Spinfire 
  applikationer till senaste version. Maila oss för länk till uppgraderingar. Hotfixar i Internet 
  Explorer hanteras ej av äldre versioner. Uppdatera grafikkortets drivrutiner till senaste = 
  kan göra underverk både på grafik och t o m svarstider pga felaktig minnes hantering om 
  inte uppgradering genomföres. Engelska/amerikanska drivrutiner är ofta nyare än t ex 
  svenska.

 • SUPER-PRIS = rabatt på uppdatering av gamla licenser. Maila för SUPERpris
  Få tillgång till de senaste importerarna ! Nya SpinFire fungerar även på äldre PC =  
  många glada miner! Kontakta oss för en bra lösning! 
  OBS viktig info för befintliga kunder! 
  Alla befintliga kunder med avtal som anmäler eller beställer supportavtal innan avtalsslut 
  eller inom "rimlig tid" erhåller kontinuitetsrabatt. 
  Maila oss om ni ej erhållit information eller nytt avtal.


 • CLICK-HERE for Spinfire Pro 8.4-update 
  If you have active maintenance it´s a free update but you need to renew the license file
  for 8.4 because of a newer licencing system. If you are not on active agreement
  read 
  more:
  SUPER-price for upgrades of old expired licenses. Email - super price
  Attention for existing customers! 
  All existing customer agreements that are ordered before or around ending date will get a 
  continues discount price for next 12 month. Please email us if you have not got info.

 • NOTE! Microsoft upgrades and hot-fixes for explorer needs latest Spinfire versions. 
  Update your graphic card drivers to latest as this can cause a lot of strange problems for 
  Spinfire but also for other CAD software. In some cases PC runs out of RAM because of 
  old drivers. English/US drivers are often the newest.

 

Endast i Spinfire eller full-install
Importerar info & uppdaterings länkar

Extra hjälp nedan
Support first-time-Sve-Eng
Svensk support - LATHUND = ni är på denna sida nu
PC krav svensk - PC-spec   
Licens aktivering - Se or Eu
Hjälp-install-svensk-
FAST
Hjälp-install-svensk-
FLYTANDE
Help-install-english-LOCKED 
Help-install-english-
FLOATING
NETWORK silent Enterprise install


  HJÄLP - LATHUND

1. PC recommendations Spinfire Pro >

2. Installation/aktivering > fast licens >
Svensk text, step by step - PC locked = fast.
Licens aktivering acti.se alt. acti.eu

3. Installation/aktivering > flytande   >
Step by step floating/server/network inst.

4. Problem med licens eller importerare    
Starta Spinfire Pro - öppna options - activation.
Kontrollera att seat ID är ifyllt och att
license expires (never) 
Maintenence date (lång fram i tiden).
Om något är fel ovan: Gör on-line activation.
Nu ska det rätta till sig.
Om fortfarande problem med importerare?
Kontrollera er version:
Öpnna Spinfire Pro > Help > About.
I about ska det stå antingen 
a) Spinfire Pro version 8.4 build 1347
b) Spinfire Pro version 9 build 1435.
Lägre versioner kan få problem med importerare.
(Nya versioner finns under meny downloads)

5. Starta om = löser vissa problem. 
I vissa fall behövs en omstarta av program och om det ej hjälper så starta om datorn.
En omstart släpper ev låsningar, hjälper brandväggen, aktiverar datorns ID och licens kontroll. 
Kontakta er IT support och om problem kvarstår kontakta oss.

6. Uppgradering!
Användare med aktivt avtal kan uppgradera. 
Vi hjälper alla - nya prisvärda avtal. 
När ni fått ny aktivering gör följande:
Om ni inte uppdaterat aktivt eller inte 
haft supportavtal på ett tag:
- avinstallera äldre version av Spinfire 
via kontrollpanelen, tag bort de importerare ni 
känner igen. Om frågan dyker upp: vill du radera denna fil eftersom det finns en nyare på datorn? 
Radera ej spara båda filerna! 
Dessa versioner kan användas av olika program dvs spara båda.
Installera senaste Spinfire som ni laddat ner.
Se nr. 2 installation & aktivering. 

7. IMPORTER  upgrade: 
    - öppna Importers i Spinfire: INSTALL
    - installera senaste Spinfire inkl. nya importers
    - Kolla branvägg? Se Spinfire install-svensk     

8. LICENSE  ERROR - ev. transfer missing
       For advanced users (w2000 & XP)
Här listas olika problemområden med olika steg.
1. Kontrollpunkter:
Innan start kontrollera Window Brandväggen i 
kontrollpanelen(XP)
. Öppna detta och under 
fliken "undantag" ska Spinfire Pro finnas. 
Om ej med hämta den från platsen den är installerad 
på. Antagligen under c:\Program\Actify\Kernel:  
spinfire.exe
, dubelklicka eller Ok = klart.
Därefter öppna Spinfire Pro och kolla info:
- Licens status, se under meny tools > activation
a- finns ett seat ID ifyllt
b- är datum för maintenance aktuellt
Om datum inkorrekt eller utgånget kontakta support 
för förslag för att kunna komma igång.
c- tryck "activation" avvakta om ok, fel ev. annat.
Om fel, license error o.likn. fortsätt till 3 nedan.
Om meddelande: "transfer saknas"eller liknande
kontakta support med ert seat ID nummer.
Om ovan kontroll OK nästa steg nedan:
2. Uppdatera till senaste version av Spinfire Pro.
Om program fortfarande fel => nästa steg:
3. Filer saknas antagligen
Olika skrivar- och scannerprogram kan vid ny- eller avinstallation
 störa Spinfire och andra program. 
Även register rensnings- program kan plocka bort
filer som olika program kan behöva.
- Avinstallera Spinfire: se UN-INSTALL nedan.
ev. måste dator stängas av och på om vissa filer ej går at tagas bort(starta ej Spinfire).
- Ladda ner hela senaste Spinfire Pro
- Installera program
- Öppna Spinfire => meny tools > activation
Sätt in seat ID > aktivera!  Allt borde vara Ok?
Kontakta support vid behov.

9. UN-INSTALL Spinfire Pro:
How to perform a complete uninstall of SpinFire Pro?

Solution:
 1. Uninstall Actify SpinFire Professional and all  Actify Importers, if needed, from Add&Remove programs in Windows Control Panel
 2. Remove the C:\Program Files\Actify folder
 3. Remove C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify (Hidden Folders visibility must be on to view such folder)
 4. Remove C:\Documents and Settings\<Current User>\Local Settings\Application Data\Actify
 
5. Remove the registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Actify
 
6. Remove the  registry Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Actify

10. Windows Installer Cleanup‎ |  Rensa program  
Microsoft Windows Installer Clean Up Utility 2010
Tillhandahålls "i befintligt skick" av Microsoft för att 
lösa installationsproblem. Städa/rensa bort program 
som ger er problem. Läs vår information nedan.
Go to Clean Up information.....Läs mer/Read more.

11. Grafik-problem?   
    Läs PC-spec i lathund ovan.

12. OBS! Problem med internet på resa
Licensen ej OK? 

Spinfire behöver internet kontakt ca var 14:e dag. Det gäller för fastlicens (flytande har annan metod).  
Med fast-/mobilt-bredband är detta inget problem och aktiv uppdatering ger färre drift problem. 
Version 9 info:
Meddelande att licensen ogiltig => 
övergår till READER läge ?
Fixa => Starta Spinfire. Gå till mappen OPTIONS (längst till vänster)
därefter => blå kolumn/list med ACTIVATION. Radera okänt Seat ID och fyll i ert eget seat ID. 
Gör ONLINE ACTIVATION => Congratulations => ny sida registration ? 
Frivilligt att Registrera i annat fall gå direkt till flik HOME = klart!. (ibland måste man göra om det pga internet problem eller nedan lista) 
Testa att öppna en original cad-fil (ej Spinfire .3d fil) så vet ni om aktivering slagit igenom eller om ni behöver försöka igen. 
KLART!

13. Important issues - Actify worldwide
Click on quick helping alternatives below:
a
- Important issues (extended db)
b -
Print your QUESTION - realtime
c - Spinfire Knowledgebase

d - Frequently asked questions - Quick list

14. Customer LOG IN -  Kund login
- Customer Login  (seat-ID needed)
- Importer Update - downloads
- Product Resource Center
- Installation files for SpinFire Professional
- Upgrade files for SpinFire Professional
- Importer Downloads
- SpinFire Reader Download
- Customer Communications

15. Quick ACTIVATION step by step 
      english text = quick reminder here.
(Svensk hjälp  2 or 3 ovanför or customer login) 
After you have downloaded and 
installed Spinfire Professional:
Start Spinfire Pro: open folder OPTIONS => ACTIVATION.
 
Look for seat ID and Online Activation. 
Print your Seat-ID and click on OnLine ACTIVATION.
It changes to active. 
If it still is inactive please restart the computer and do the same thing again. 
After this:
Go to meny - TOOLS - click on CONFIGURATION. 
Check importers! Download if missing. 
Spinfire will tell you(small red text with download link+activation).
 
Look into the OPTION button(to the right in the same line as the importer text). 
There you can see supported file-formats and in some cases important settings.
 
After this: Check settings: 3D viewer Options + 2D viewer Options (see list to the left). 
Now ready to start using Spinfire. 

 

 

 

 Distribution, sales and support
  tel:+46-(0)31-290079  E-mail !
 

 

 Produktägare & utveckling
 

Nordic sales: PRO NORDIC - SpinFire Division -  www.spinfire.se tel.+46-(0)31-290079
Kundsupport: e-mail,  tel.+46-(0)31 - 290079 
www.actify.eu  
Technical support World Wide database: Actify USA          

 

Copyright © 2013 SPINFIRE.SE by Pronordic AB amd Actify Inc. All rights reserved.