| Start Produkter | Solutions | Om oss Importerare Downloads | Nyheter | Support |   | Nya EU | tel +46(0)31-290079

  

 


Extra PLUGIN:  DAA modul = Draft Angle Analysis = släppvinkel analys. 
Ingår ej som standard dvs köp till vid start eller komplettera senare.
Släppvinkelanalys:
DAA modul  Automatisk kalkyl dvs peka på yta/punkt erhåll kalkyl på ca 1 sek. 
För cad konvertering:CAD2CAD Export konvertering dvs sparar t ex catiaV5 fil som step, se lista längst ner. 
Nedan importerare används i Spinfire. Öppnar fil för analys, mätning, notering, rörelse simulering/manualer/demo mm.


CAD FORMAT 
ÖPPNAR DESSA CAD FORMAT  -  ÖVERSIKT IMPORTERARE

Format Description Extension
Adobe PDF Support for PDF documents up to Acrobat V8. This importer works ONLY with SpinFire 10.0 or higher and Centro 4.0 or higher. .PDF
Adobe PRC (Product Representation Compact) Importer for PRC files. Supports All versions of PRC files. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .PRC
Autodesk AutoCAD Importer for AutoCAD files (up to Version 2013) DWG, DXF and DWF files. This importer works ONLY with SpinFire 10.7 or higher and Centro 6.1 or higher. .DWF
.DWG
.DXF
Autodesk Inventor Importer for Autodesk Inventor parts and assemblies. Supports Inventor up to 2015 version. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify import SP is applied. .IDW
.IPT
.IAM
CATIA V4 Importer for Catia Model, Export and Session files. Supports 2D and 3D Catia files up to version 4.2.5. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .MODEL
.MOD
.SESSION
.EXP
.EXPORT
CATIA V5 + V6
Importer for Dassault/3DS CATIA V5 & V6 part, assemblies and drawing files. Supports 3D files from R4 to V5-6 R2015 (R25). 
CATIA v6 2011 to 2013 (3DXML) files supported as well. 
This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 
or higher unless an Actify importer SP is applied. 
This requires Microsoft Visual C++ Redistributable Package for 
Visual Studio 2013.
.CATPART
.CATPRODUCT
.CATDRAWING
.CGR
CGM Importer for CGM drawing files from many CAD systems. Supports all versions. This importer works ONLY with SpinFire 10.6 or higher and Centro 6.1 or higher. .CGM
HPGL Importer for all HPGL (Hewlett-Packard Graphics Language) and HPGL/2 files. Supports all versions. This importer works ONLY with SpinFire 10.6 or higher and Centro 6.1 or higher. .HGL
.HPGL
.PLT
.HP2
.GL2
.HG2
.HPG
I-DEAS Importer for Ideas files up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify import SP is applied. .UNV
.ARC
.PRT
.ASM
.MF1
IGES Importer for Initial Graphics Exchange Specification (IGES) files. Imports all IGES 2D and 3D entities. Supports all IGES versions up to 5.3. This importer works ONLY with SpinFire 10.0 or higher and Centro 4.0 or higher. .IGES
.IGS
JT Importer for Siemens PLM Software JT Open files, including parts and assemblies. Supports up to 9.5. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher, Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .JT
NX (Unigraphics) 3D and 2D Importer for Unigraphics 3D and 2D files, parts and assemblies. Support up to NX9.0 for 3D and 2D. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied .PRT
Parasolid Importer for Parasolid files up to version 26. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify import SP is applied. .XMT_TXT
.X_T
PTC Pro/ENGINEER Importer for PTC Creo Elements/Pro Pro/Engineer parts and assemblies files, from R18 through Wildfire 5. Creo Parametric supported up to v3.0. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .ASM
.PRT
Rhino 3D Importer Importer for .3dm files supports up to version 5 files. This importer works ONLY with SpinFire 10.4 or higher and Centro 5.2 or higher. .3dm
SAT SAT Importer, associated with SAT files. This importer works ONLY with SpinFire 10.7 or higher and Centro 6.1 or higher. .SAT
SolidEdge Importer for UGS SolidEdge files: parts, assemblies, drawings, and sheet metal. Supports files up to version ST7. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher. .PSM
.ASM
.PAR
.DFT
SolidWorks Importer for Dassault SolidWorks files: parts, assemblies, and drawings. Supports files from version 97+ to 2011 for 2D and up to 2014 for 3D. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .SLDDRW
.SLDPRT
.SLDASM
Step Importer for Standard for the Exchange of Product model data (STEP) files compliant with AP203, AP214, and AP242. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .STP
.STEP
STL Importer Importer for binary and ASCII Stereolithography (STL) parts. Supports all versions. This importer works ONLY with SpinFire 10.8 or higher and Centro 6.2 or higher unless an Actify importer SP is applied. .STL
TIFF TIFF Importer, associated with TIF (TIFF) files. This importer works ONLY with SpinFire 10.0 or higher and Centro 4.0 or higher. .TIFF
.TIF
VDA Importer for Verband der Automobilindustrie (VDA). Supports version VDA-FS 2.0 files. This importer works ONLY with SpinFire 10.0 or higher and Centro 4.0 or higher. .VDA

Supported CAD2CAD Formats

NATIVE 3D CAD IMPORT FORMAT TESSELATION B-REP PMI
Autodesk Inventor - N/a
Catia V4
Catia V5
Catia V6 -
Creo Parametric
I-DEAS
IFC -
IGES
JT
Parasolid N/A
PRC
PRO/Engineer
SIEMENS NX (UG)
Solid Edge
SolidWorks
STEP
STL N/A N/A
U3D N/A N/A
VDA-FS N/A
VRML N/A N/A

bluearrow

   EXPORT 3D CAD FORMAT TESSELATION B-REP PMI
ACIS N/A
IGES -
JT N/A
Parasolid N/A
PRC
STEP (AP203&AP214) N/A
STL (ASCII & BINARY) N/A N/A
3D PDF

 

    

    

Importerar info & uppdaterings länkar
SpinFire READER (gratis)
OFFICE ingår numera i PRO
Office modul ingår fr o m Spinfire 10.

Öppnar länk till demo mapp!PDF-XChange
Spara stort spendera lite. 
Ger 97% av Adobe Acrobat Pro. 
Passar speciellt er som tittar på ritningar
men vill mäta/skala elektroniskt i PDF.
Ej tänkt för 3D utan 2D och fixar konverteringar och utprintningar i OFFICE, AutoCad m fl.
Mycket omtyckt bland teknikkonsulter, kommuner, 
ABB, WSP, Sweco, Universitet  m fl 
köp styckvis eller storpack
 

 

     

 

 

 Distribution, sales and support
  tel:+46-(0)31-290079  E-mail !
 

 

 Produktägare & utveckling
 
Nordic sales & support: tel.+46-(0)31-3121100 or 290079, 
english or swedish/scandinavian 
(danish/norwegian+swedish=Scandinavian = OK)
TEKNIK & SÄLJ support: e-mail,  tel.+46-(0)31 - 290079

Copyright © 1989-2014 Actify Inc. and Pronordic AB. All rights reserved.

 
Actify Spinfire Support Center, Actify Spinfire Nordic, Actify Sverige, Spinfire Sverige, Actify Denmark, Actify Danmark, Actify Finland, Actify Norge, Spinfire Norge, Spinfire Finland, Spinfire Danmark,Spinfire actify 3dviewer kan öppna alla cad-program  modeller sk design model in  för konstruktion produktutveckling tillverkning pdm dlm windows miljö  mät beräkna längd yta volym tyngdpunkt massa vinklar mät vinklar radier diametrar tangent mätning ritningar göra nya anteckningar skisser . Er sätter cad program och möjliggör en snabbare enklare programmiljö för fler . När någon konverterat

INFO:

Importers open and read major CAD system files allowing SpinFire Pro to publish all major CAD files into 
Actify's compact and secure .3D file format. Use an Actify CAD importer from the chart below to access 
native CAD files without the use of a CAD system.

The .3D file format makes sharing designs much faster and safer than exchanging CAD files. The .3D files 
can be less than 10% of original CAD file sizes, allowing for secure distribution of files that cannot be input 
into CAD or CAM packages.

In its latest release, Actify has added several newly supported CAD formats, and has leveraged technology 
that radically improves the speed and quality of CAD file conversion to .3D for most of its CAD file importers. 
Testing has shown increased speed improvements of 5X to 10X. If you are a current customer with maintenance, 
please download your free importer updates to access this improved technology.

Actify's software can read the following file formats with no CAD system or connection to a CAD server required.

 

 filen så kan de andra titta med gratis viewer Spinfire READER . det finns även server konverterare. 3 d 2 d catia v4 catia v5 catiav5 cativ4 cad cam cae filer öppna cad. Spinfire är mycket mer cad orienterat än, Adobe Acrobat 3D och ger stöd för alla cad system och man slipper adobe´s krångliga arbetssätt och framför allt blir de flesta så besvikna på adobe acrobat 3D. De förväntningar man har slår Spinfire med råge  dessutom är priset mycket attraktaktivt + nordisk och svensk specialist support ingår i priset. Det finns en pdf plug-in som ger 3D pdf bilder. Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3d
view cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actifysdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM dokumenthantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management
Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3dview cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actifysdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM dokumenthantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management  
Spinfire professional spinfire pro 2004v2 V5 CATIAV5R15 CATIAV5R14 CATIAV5 3ds dassault systems R15 concept projects projekt lätta 3d filer enovia smarteam SpinFire 3dview cad-viewer cadviewer cad viewer 3dcadviewer 3dcad viewer 3DCAD viewer publisher www.actify.se www.actify.com www.pronordic.com www.spinfire.se actify publisher actify Office Actify Publisher Actify Server SpinFire Reader Actify sdk SpinFire Professional dwf dwg SpinFire for Microsoft Office PLM PDM document-hantering dokument säkerhet arbetsflöde dokument hantering konstruktion catia catia-files catiav5 pro/E Pro/Engineer ug solidworks solidedge sdrc i-deas step cam cam-files cad-filer importera konvertera convert file-import cam-fil 2d 3d ritning
 drawing iges autocad 3dstudio visualisering view viewer 3dview step unigraphics parasolid .jt direct model inventor catiav4 .3d prt asm dxf dwf ipt iam idw model exp session cgr catproduct catpart idi idz mca arc igs iges par psm dft x_t xmt_txt x_b sldprt sldasm sldfp slddrw jt cgm sat stp step stl tif vda 3ds wrl wrml plt hpgl _pd xv3 prc mcd cadkey dassault eds cadds micro cadam think3 acis iso g-code mechanical desktop cae format parts assemblies parter sammanställningar konstruktion design tillverkning offert mäta beräkna vinklar ytor ,Product data management