| Start Downloads | Nyheter | Support |   | Nya EU | Actify.se   tel +46(0)31-290079

 

 

 


FLYTANDE-INSTALLATION ~ server eller utvald "pc-server".
FlexLM program installeras på Server eller PC i nätverket och
kontrollerar/hanterar licensnyttjande hos klienter (pc användare).

Floating License Server Requirements (or network-pc used for this)
 - Pentium IV class computer or higher
 - 96MB Ram required for FLexLM application
 - Windows: NT, XP, Vista/7, Server 2000/2003/2008, 32 or 64Bit
 - TCP/IP protocol installed

FlexLM installation - web direkt
 1) Nordic web:  Floating install setup FlexLM  
 2) USA web:    FlexLM+Spinfire 
Actify support help
 3) update 11:   uppdatera för 11.x (inkl 10.x), Release info
                       Läs mer i 11-intro 
                       Nya 11 ersätter 10 fullt ca årskiftet 2015-2016: ReleaseNote

 

FlexLM - PDF 
PDF: 9 -10 guide FlexLM setup - 8.4/9.0/10.x  
PDF: 8.4- guide FlexLM setup - only 8.4 (XP > Vista)
PDF: 8.0- guide FlexLM setup - 8.2 + 8.3 (W2000 - XP)


LICENCE FILE 
Om inte automatisk "online Activation" med ert seat ID fungerar?
Ofta uppkommer problemet pga brandvägg eller användar behörigheter är fel dvs 
har ej access till server mappen eller den lokala mappen enligt nedan).
 
Manuell "Activation" 
• Be att få  aktuell Licens fil (license.al) frän er Actify kontakt. 
• Kopiera- klistra in den i nedan mapp (lokalt på användarens PC).
• Se till så användaren har behörighet till mappen(inte bara administratören)

Windows XP
o SpinFire 8.4: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire Professional” 
o SpinFire 9.0: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire90”
o SpinFire 10.0/10.1: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire100”
o SpinFire 10.9: “C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Actify\SpinFire109” 
• Start the SpinFire Application 
• SpinFire will now obtain a license from the server, and automatically Activate 
when opened for the first time 
VISTA\Windows 7 + 8
Automatic Activation 
• Obtain the License file, license.al, from Actify 
• Copy this file to the following location of each client; 
o SpinFire 8.4: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire Professional” 
o SpinFire 9.0: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire90”
o SpinFire 10.0/10.1: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire100”
o SpinFire 10.9: “C:\ProgramData\Actify\SpinFire109” 
• Start the SpinFire Application 
• SpinFire will now obtain a license from the server, and automatically Activate 
when opened for the first time

Check => license file location for version 10 + 11:
1) SpinFire 10.0/10.1

a) XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire100
b) Win 7-8/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire100
2)
SpinFire 10.2
XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire102
Win 7-8/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire102
3)
SpinFire 10.9
a) XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Actify\SpinFire109
b) Win 7-8/Vista: C:\ProgramData\Actify\SpinFire109 

UNDANTAG - PROBLEM
När ni utför en standard installation men får ett olustigt problem t ex : License error.
Situation uppstår oväntat och ofta vid uppgradering då nya licensmappar skapas.
På vissa windows installationer finns t ex mappen SpinFire109 på annan plats 
beroende på t ex Windows användaren har en annan domän/användare-installation. 
Be er IT-support om hjälp - antagligen har ni ej access till nya mappen(behöver öppna upp).
Rätt access och rätt behörighet brukar få det fungera direkt.  

 


Spinfire
PC klient installation
Info och program på downloads 

 

 

 

 

 Distribution, sales and support
  tel:+46-(0)31-290079  E-mail !
 

 

 Produktägare & utveckling
 

Scandinavia sales: Actify SpinFire Nordic
www.spinfire.se
 
www.actify.se 
www.actify.eu
Kundsupport: e-mail  tel.+46-(0)31 - 290079
Försäljning:   e-mail  tel.+46-(0)31 - 290079
Technical support World Wide database: Actify USA

 

Copyright © 2015 Actify Inc. & Actify Pro Nordic AB. All rights reserved.